Visionen med vores projekter er at danne rammer for god livskvalitet

Et samarbejdsforløb med fokus på dine drømme

Skitseforslag

Skitseforslaget skal samle jeres tanker, funktionsbehov og ønsker til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Vi bidrager med ideer og løsningsforslag, og kigger efter “den oplagte løsning”, både i forhold til arkitekturen og indretningen men også i forhold til hvad der er realistisk i forhold til konstruktionerne, lovgivningen, byggeteknik og økonomi.

Byggetilladelse

Vi hjælper jer med at overholde bebyggelses-regulerende regler i bygningsreglementet og udarbejder det nødvendige tegnings- og beskrivelsesmateriale samt ansøge hos kommunen så I kan få byggetilladelse.

Udbudsmateriale

Her løses de tekniske konstruktioner og med tegninger og beskrivelser skabes der et entydigt grundlag for projektets forskellige aktører, så håndværkerne kan afgive præcise og sammelignende tilbud og senere anvende materialet under byggeriet.

Tilsyn

Byggetilsyn føres løbende under byggeriet. Ved hvert tilsyn kontrolleres, at byggeriet er udført efter gældende normer og som projektet foreskriver.

Vi tager den faglige dialog med byggefirmaet om løsninger på eventuelle udfordringer.

Kontakt os

Vi glæder os til at høre om dit byggeprojekt.

Find os her

Ivar Huitfeldts Gade 36

8200 Aarhus N.

Bygplan - CVR 39199998

Giv os et kald

Tlf. 30 74 45 75

kontakt@bygplan.dk

Send en mail