Byggetegninger

For at kunne indhente sammenlignelige tilbud fra håndværkere bør du have et entydigt projektgrundlag. Udbudsmaterialet består af tegninger og beskrivelser, som gør det let og overskueligt for de udførende at få et overblik over projektet og beregne mængden af de materialer, der skal bruges til de valgte konstruktioner.  

Dette er den sidste planlægningsfase før byggeriet går i gang. Forud for denne fase (udbudsmaterialet) har vi typisk udarbejdet et skitseforslag og sørget for, at du har fået din byggetilladelse. 

Bygplan er jeres sparringspartner og vi vil bistå jer gennem hele forløbet indtil selve byggeriet går igang. Med fokus på god dansk byggeskik, gennemgår vi projektets detaljer og sørger for at få dine valg af materialer og ønsker til funktioner til at gå op med ingeniørens og leverandøres anvisninger til konstruktioner samt myndighedernes krav. Alle disse informationer samler vi i et udbudsmateriale bestående af tegninger, beskrivelser, anvisninger og en tilbudsliste. Hvis du ønsker det, indhenter vi gerne tilbud fra flere håndværkere/entreprenører, så du kan sammenligne priserne og frit vælge det tilbud, der er mest fordelagtigt for dit byggeprojekt. 

Udbudsmateriale til enfamiliehus, sommerhus, om- og/ eller tilbygning indeholder typisk: 

 • 3D Views, renderinger
 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Facader
 • Snit
 • Detaljeret konstruktions- og materialebeskrivelse 
 • Rum beskrivelser
 • Beskrivelser om tekniske forhold 
 • Fundamentsplan
 • Afløbsplan
 • EL- og VVS plan
 • Spærplan
 • Detaljetegninger (samlinger af bygningsdele og særlige konstruktioner)
 • Ingeniørens beregninger og anvisning
 • Geoteknikerens beregninger og anvisninger
 • Landinspektørens punkt målinger  
 • Tilbudsliste