Priser

For at få den korrekte pris på netop jeres projekt, foreslår vi at der afholdes et gratis og uforpligtigende møde, hvor jeres behov afdækkes, nedenfor er nogle eksempler:

Arkitektarbejde

Et godt samarbejde starter med dialog og forståelse for jeres ønsker og behov. 

På opstartsmødet vil vi lytte til jeres dømme og tanker. Vi vurderer professionelt hvilke faser Bygplan kan være behjælpelig med og grovskitserer behov, ønsker og muligheder udfra en økonomisk helhedsvurdering. 

Bygplan fremsender skriftligt uforpligtigende tilbud på arbejdet opdelt i faser. Tilbuddet er opdelt i faser, så I ikke fra starten behøver tilvælge alle faser.

Skitseforslag

Skitseforslag til enfamiliehus, sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk: 

 • 3D Views
 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Facader
 • Principsnit
 • Myndigheds analyse 
 • Lokalplanskrav indarbejdes, eller kommunerammeplan

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt til enfamiliehus, sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk: 

 • 3D Views
 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Facader
 • Snit
 • Konstruktions- og materialebeskrivelse 
 • Vurdering af myndighedskrav om tekniske forhold
 • Udfyldt ansøgning til byggetilladelse
 • Lokalplanskrav indarbejdes
 • Evt. spærplan, fundamentsplan, EL- og VVS plan

Udbud

Myndighedsprojektets indhold giver god mulighed for og indhente priser i hovedentreprise, som typisk er udbudsformen ved opførelse af enfamiliehus, sommerhus, om- og eller tilbygning. I udbudsfasen danner vi et entydigt grundlag for indhentning af sammenlignelige tilbud fra entreprenører.    

Hovedprojekt

Hoved- eller udbudsprojekt til enfamiliehus, sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk: 

 • 3D Views
 • Situationsplan 
 • Grundplan
 • Facader
 • Snit
 • Detalje tegninger
 • Faggruppe beskrivelser
 • Konstruktions- og materialebeskrivelse 
 • Vurdering af myndighedskrav om tekniske forhold
 • Lokalplanskrav indarbejdes
 • Evt. spærplan, fundamentsplan, EL- og VVS plan
Hovedprojektets tegnings- og beskrivelsesmateriale er meget detaljeret og udspecificerer de enkelte faggruppers del af byggeriet. 

Ingeniørarbejde

For indhentelse af byggetilladelse til enfamiliehus kræves der en energirammeberegning, denne kan vores ingeniør være behjælpelig med.

Ved komplicerede opgaver er bistand af ingeniør nødvendigt, og en vurdering af det statiske system en god ide, så man sikkert kommer i mål med sine drømme. Vores ingeniør arbejder tæt sammen med arkitekterne, hvilket gør de anvendte bygningsprincipper økonomisk mest fordelagtige uden det går ud over arkitekturen, der er lagt i skitsefasen.