Viser alle 4 resultater

 • Tilsyn

  Byggetilsyn føres løbende under byggeriet. Ved hvert tilsyn kontrolleres, at byggeriet er udført efter gældende normer og som projektet foreskriver.

  Vi tager den faglige dialog med byggefirmaet om løsninger på eventuelle udfordringer.

 • Byggetilladelse

  Vi hjælper jer med at overholde bebyggelses-regulerende regler i bygningsreglementet og udarbejder det nødvendige tegnings- og beskrivelsesmateriale samt ansøge hos kommunen så I kan få byggetilladelse.

 • Skitseforslag

  Skitseforslaget skal samle jeres tanker, funktionsbehov og ønsker til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Vi bidrager med ideer og løsningsforslag, og kigger efter “den oplagte løsning”, både i forhold til arkitekturen og indretningen men også i forhold til hvad der er realistisk i forhold til konstruktionerne, lovgivningen, byggeteknik og økonomi.

 • Udbudsmateriale

  Her løses de tekniske konstruktioner og med tegninger og beskrivelser skabes der et entydigt grundlag for projektets forskellige aktører, så håndværkerne kan afgive præcise og sammelignende tilbud og senere anvende materialet under byggeriet.