Skitseforlag

Skitseforslaget handler om jeres tanker og drømme. På det indledende opstartsmøde snakker vi om jeres ønsker og behov. Skitseforslaget skal samle jeres tanker, funktionsbehov og ønsker til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Krav fra myndighederne, lokalplaner osv. indarbejdes allerede nu. I skitsefasen vil vi lægge stor vægt på den økonomiske rammer vi sammen har opsat, så projektet ikke løber af sporet.

Bygplan er jeres sparringspartner og vi vil bistå jer gennem forløbet indtil det endelige design er fastlagt og godkendt af jer. Vores digitale 3D modeller giver jer mulighed for at få visualiseret projektet før I beslutter jer.
Skitseforslaget danner grundlaget for det videre forløb, og kan også bruges til præsentation overfor jeres økonomiske partner, banker og kreditforening, samt i forbindelse med forhåndsdialoger med kommunen.

Skitseforslag til enfamiliehus, sommerhus, om- og/ eller tilbygning indeholder typisk: 

  • 3D Views, eksteriør- og interiør renderinger
  • Situationsplan
  • Grundplan
  • Facadetegninger
  • Principsnit
  • Myndigheds analyse
  • Lokalplanskrav og kommunerammeplan indarbejdes